Kauppakamarin jäsenenä saat monipuoliset koulutukset, klubit, ammattikirjat ja tietopalvelut jäsenetuhintaan. Lisäksi voit hyödyntää maksutta neuvontapalveluitamme sekä osallistua maksuttomiin verkostoitumistapahtumiin. Liity jäseneksi - Jäsenyys kannattaa!

6/2019

07.10.19 | Kauppakamariasiaa

Yritykset kaipaavat tukea hiilijalanjäljen määrittelyyn

vetoapu.jpg

Kauppakamarien jäsenyritykset kaipaavat ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi tukea erityisesti hiilijalanjäljen määrittelyyn ja laskemiseen. Yritykset kokevat, että ympäristö- ja ilmastotavoitteet ovat tärkeitä asiakkaille, omistajille sekä työntekijöille. Kymenlaakson yrityksille koulutus järjestetään tammi-helmikuussa Haminassa.

Keskuskauppakamari toteutti kauppakamareiden jäsenyrityksille ilmastotavoitteita koskevan kyselyn kesäkuussa 2019. Vastauksia saatiin yhteensä 535 yritykseltä eri puolilta maata. Edustettuina olivat teollisuus, muu palveluliiketoiminta sekä tukku- ja vähittäiskauppa. Vastaajayrityksistä lähes puolet on liikevaihdoltaan alle 2 miljoonan euron pk-yrityksiä.

Enemmistö (64 %) vastaajista ilmoittaa, että heillä on ilmastonmuutoksen hillitsemiseen tai päästöjen vähentämiseen liittyviä toimenpiteitä tai tavoitteita. Selkeästi eniten ympäristöasiat tulevat huomioiduksi yritysten operatiivisessa toiminnassa, esimerkiksi materiaali- ja energiatehokkuuteen pyrkimisenä.

Suurin osa (64%) yritysten ilmastotavoitteista tai -toimista liittyy energiankulutuksen vähentämiseen tai tehostamiseen. Hieman yli puolet vastaajista ilmoittaa tarjoavansa tuotteita tai palveluita, jotka vähentävät asiakkaiden ilmasto- tai ympäristövaikutuksia kuten digitalisointia tai etäkokouksia, ympäristöystävällisiä materiaaleja tai energiatehokkuutta.

”Yritykset ovat ymmärtäneet, että ilmastonmuutos ei ole ohimenevä asia vaan vastuullisuus on yrityksille etumatka niin liiketoiminnallisesti kuin imagollisestikin. Yritykset ovat valmiita tekoihin, mutta monet kaipaavat apua päästövähennysten laskemiseen, vähentämiseen ja kompensaatioon”, sanoo Keskuskauppakamarin vastuullisuusasiantuntija Eero Yrjö-Koskinen.

Merkittävimmiksi ilmastopäästölähteiksi koetaan sähkö, lämmitys sekä työmatkat ja logistiikka. 

Keskuskauppakamari käynnistää päästövähennyskoulutukset seitsemällä eri paikkakunnalla loka-marraskuun aikana. Koulutuksissa yrityksille tarjotaan konkreettista apua juuri päästövähennysten laskemiseen, vähentämiseen ja kompensaatioon. Koulutusten fasilitaattorina toimii vastuullisuuskysymyksiin erikoistunut Gaia Consulting.

Kymenlaakson yrityksille koulutus järjestetään tammi-helmikuussa Haminassa.

 

Tiedustelut:

Eero Yrjö-Koskinen
Vastuullisuusasiantuntija
Keskuskauppakamari
050 3478 778