Kauppakamarin jäsenenä saat monipuoliset koulutukset, klubit, ammattikirjat ja tietopalvelut jäsenetuhintaan. Lisäksi voit hyödyntää maksutta neuvontapalveluitamme sekä osallistua maksuttomiin verkostoitumistapahtumiin. Liity jäseneksi - Jäsenyys kannattaa!

6/2019

Työvelvoitteen laiminlyönnit näyttäytyvät yleensä työsopimuksessa sovittujen tehtävien suorittamatta jättämisenä, puutteellisena ammattitaitona ja aikaansaamattomuutena.

Pienet poikkeamat tavanomaisesta suoritustasosta eivät riitä työntekijän työsuhteen päättämiseen.

Ensi vuoden alussa on tulossa voimaan uusi työaikalaki, joten nyt alkaa olla aika valmistautua tuleviin muutoksiin. Käyn tässä artikkelissa lyhyesti läpi keskeisimpiä muutoksia työaikalaissa.

Perinteinen talkootyö on vastikkeetonta ja vapaaehtoisuuteen perustuvaa työtä, jossa hyöty tulee välittömästi yhteisön hyväksi.

Verohallinnon 5.8.2019 päivitetyssä ohjeessa on käypää tietoa, jos osallistuu esimerkiksi urheiluseuran, purjehdusseuran, tanssiseuran tai vaikkapa uskonnollisen yhdyskunnan vapaaehtoistoimintaan, toimii urheiluseuran kilpailutuomarina tai yhteisön hallintoelimissä ja saa kokouspalkkioita.

Ohjeessa on oma kappale myös koululuokan varainhankinnasta leirikoulun tai luokkaretken rahoittamiseksi.

 

Tulolähdejakoon tulee muutoksia osakeyhtiöille, osuuskunnille, säästöpankeille, keskinäisille vakuutusyhtiölle sekä muille kuin yleishyödyllisille aatteellisille yhteisöille vuoden 2020 verotuksesta lähtien.