Kauppakamarin jäsenenä saat monipuoliset koulutukset, klubit, ammattikirjat ja tietopalvelut jäsenetuhintaan. Lisäksi voit hyödyntää maksutta neuvontapalveluitamme sekä osallistua maksuttomiin verkostoitumistapahtumiin. Liity jäseneksi - Jäsenyys kannattaa!

1/2019

21.01.19 | Pääkirjoitus

Henkilöstön osallistaminen ja sitoutuminen on kilpailuetu

Kuva2.jpg

Kahdella tai useammalla yrityksellä saattaa olla teoriassa samat edellytykset menestymiseen esimerkiksi sijainnin, kulttuurin, raaka-ainehintojen tai markkinatilanteen perusteella.

Liian usein jää huomiotta, millainen vaikutus sitoutuneella henkilöstöllä ja osallistavalla johtamisella on yrityksen menestymisen sekä kilpailukykyvyn kannalta.

Samoista lähtökohdista toinen yritys pärjää ja toinen ei.

Ensimmäiseksi tulee mieleen kysymys henkilöstön osallistamisesta ja sitoutuneisuudesta. Onko johtamiskulttuurissa eroja näiden kahden yrityksen välillä?

Johtamistapa sekä esimiestoiminta ovat yrityksessä aivan avainasemassa henkilöstön osallistamisen ja sitoutuneisuuden kannalta.

Monessa yrityksessä toteutetaan erilaisia henkilöstökyselyjä, joilla mitataan sitoutumisindeksiä. Tulosten pohjalta tehdään toimipaikka- tai tiimikohtaisia toimintasuunnitelmia ja mitataan vuoden päästä uudella kyselyllä onko tapahtunut muutosta parempaan suuntaan.

ittäisin kuitenkin, että sitoutuneisuus ja osallistaminen ovat huomattavasti suurempia kokonaisuuksia ja vuotuisen toimenpidesuunnitelman sijasta sen tulisi tarkoittaa enemmänkin päivittäisjohtamistapaa, sitä miten yritys elää ja hengittää arjessa.

Vuosi on vaihtunut ja useassa yrityksessä tehdään tällä hetkellä strategiatyötä ja kommunikoidaan vuoden 2019 ydintavoitteita ja mittareita henkilöstölle.

Tähän liittyen esittäisin kysymyksen, onko henkilösollut mukana määrittelemässä yrityksen strategisia tavoitteita vai onko kyse enemmänkin johdon laatimasta strategiasta, joka kommunikoidaan ylhäältä alas organisaatiossa?

Mitvalmiudet henkilöstöllä on ottaa ydintavoitteet omaksi ja ymmärtää, miten ne vaikuttavat omaan henkilökohtaiseen tekemiseen? Miten yritys onnistuu muuttamaan tekemistä yksilötasolla ja käytännön tasolla saavuttaakseen strategiset tavoitteensa?

Ja tämä piisi vielä onnistua tekemään paremmin kuin kilpailijat.

Yrityksen henki ja vahvuus kumpuavat tiimeistä ja näin ollen on erittäin tärkeä, että tiimeisymmärretään yrityksen sen hetkiset ydintavoitteet ja osataan muuttaa tiimin omaa tekemisniiden mukaisesti.

Mistä sitten voi tietää, etonko oma tiimi sitoutunut? Yksi tapa on tietysti se vuotuinen henkistökysely, mutta sen lisäksi esimies tai tiiminvetävoisi kysyä itseltään seuraavia kysymyksiä:

  • Palkkaisinko tiiminjäseneni uudestaan samaan tehtävään tai tiiminjäsenenä hakisinko uudestaan samaan yritykseen tai samaan tehtävään, jossa työskentelen tänä päivänä?
  • Olisivatko tiiminjäseneni ansainneet ylennyksen tai olisinko työntekijänä omasta mielestäni ansainnut jo haasteellisemman tehvän oman suoriutumiseni perusteella?
  • Olemmehan tietoisia tiimimme tavoitteista yrityksen strategisiin tavoitteisiin nähden ja mittaammehan suoriutumistamme? Onko tiimissämme tällä hetkellä suoriutumisongelmia yrityksen strategisiin tavoitteisiin nähden?

Lopputuloksena meillä on tiimejä, jotka vastaavat yllä oleviin kysymyksiin, että asiat ovat kunnossa. Ja sitten niitä tiimejä, jotka löytävät vielä kehitettävää. Seuraavaksi pitäisikin ymmärtää, mitä tiimit tekevät eri tavalla ja siirtää menestyvän tiimin käytäntöjä niihin tiimeihin, joissa on vielä kehitetvää.

rkeintä kuitenkin on, ettämä asia tunnistetaan ja siryhdytään työstämään. Tunnistetaan tiimin ja yksilöiden vahvuudet ja löydetään tapa, millä ne käännetään yrityksemenestykseksi.

Kukaan ei halua työskennellä menestyksekkään yrityksen alisuoriutuvassa tiimissä – kaikki haluavat kuulua menestyksekkään yrityksen menestyksekkääseen tiimiin.

Huonommin toimivan tiimin heikkouksien poistaminen ei tee tiimistä menestyvää, se tekee siitä ei-huonon. Hyvän ja menestyksekkään tiimin ja sitä kautta menestyksekkään yrityksen saa kun keskittyy vahvuuksien hyödynmiseen niin yksilö-, tiimi- kuin yritystasolla.

 

Menestyksekästä vuotta 2019!

Mari Kainiemi

Tehtaanjohtaja, DuPont Nutrition & Health, Kotkan tehdas (Danisco Sweeteners Oy)

3.varapuheenjohtaja, Kymenlaakson kauppakamari