Kauppakamarin jäsenenä saat monipuoliset koulutukset, klubit, ammattikirjat ja tietopalvelut jäsenetuhintaan. Lisäksi voit hyödyntää maksutta neuvontapalveluitamme sekä osallistua maksuttomiin verkostoitumistapahtumiin. Liity jäseneksi - Jäsenyys kannattaa!

1/2019

Juokseva kirjanpito tilinpäätösvienteineen tehdään kirjanpitolain mukaisesti. Verolainsäädäntö taasen määrittää yrityksen verotettavan tulon.

Työnantajalla on oikeus valita palkkaamansa henkilö. Tasa-arvolain syrjinnän kiellot rajoittavat kuitenkin työnantajan liikkeenjohtovaltaa. Työnantajan tulee toimia siten, että avoinna oleviin tehtäviin hakeutuisi sekä naisia että miehiä. Lisäksi työnantajan tulee edistää naisten ja miesten tasapuolista sijoittumista erilaisiin tehtäviin sekä luoda heille yhtäläiset mahdollisuudet uralla etenemiseen.

Teknisten keksintöjen suojaamiseksi on käytössä kaksi vaihtoehtoa: patentti- ja hyödyllisyysmallioikeus. Kumpikin suojaoikeus antaa haltijalleen yksinoikeuden keksinnön käyttämiseen.

Sähköiset kirjat, mukaan lukien äänikirjat ja sähköiset lehdet sekä lehtien irtonumeromyynti muuttuvat alemman verokannan alaiseksi. Arvolisäverotusmenettelyyn tulee helpotuksia koskien sähköisten palvelujen myyntiä kuluttajille toisiin EU-maihin. Mitä muita muutoksia verolainsäädäntö tuo tämän vuoden verotukseen?

Kaupan kahden osapuolen välillä vastuiden mieltäminen ja niihin varautuminen on vielä suhteellisen selvää. Hankalampaa on mieltää, millaisia vaatimuksia kolmannet tahot voivat esittää. Entä miten varautua jo ennakolta?