Kauppakamarin jäsenenä saat monipuoliset koulutukset, klubit, ammattikirjat ja tietopalvelut jäsenetuhintaan. Lisäksi voit hyödyntää maksutta neuvontapalveluitamme sekä osallistua maksuttomiin verkostoitumistapahtumiin. Liity jäseneksi - Jäsenyys kannattaa!

6/2018

Kymenlaaksolaiset ennakointitoimijat ovat yhdistäneet voimansa ja avanneet Kymenlaakso ennakoi -sivuston. Sivuston tarkoituksena on kerätä ja jakaa ennakointitietoa yhdestä paikasta yritysten, oppilaitosten sekä eri toimijoiden hyödynnettäväksi ja päätöksenteon tueksi.

Maakunnan pk-vientiyrityksistä joka viides kertoo olevansa voimakkaasti kasvuhakuisia, ja lisäksi noin neljännes kertoo kasvavansa mahdollisuuksien mukaan. Aiheesta lisää keskiviikon 10.10. Kasvuun-tapahtumassa Kotkassa.

Kauppakamarin Veropäivässä 13.12. käsitellään ajankohtaisia verotuksen ja kirjanpidon vireillä olevia ja tulevia muutoksia. Asiantuntijoina ovat johtaja Ann-Mari Kemell Keskuskauppakamarista ja Risto Walden Bilanssi Oy:stä.

Hallituspartnerit Kymenlaakso ry järjestää yhdessä Kouvola Innovation Oy:n ja Kymenlaakson kauppakamarin kanssa hallitusaamukahvit, joiden teemana on kasvuyritysten rahoitus. Tilasuuden päätteeksi osallistujilla on mahdollisuus keskustella rahoitusasiantuntijoiden kanssa. 

Suomen ja Venäjän hallitusten välisen talouskomission alainen investointityöryhmä kokoontuu Moskovassa 17. lokakuuta. Työryhmän tavoitteena on vaihtaa tietoja ja esitellä ja edistää investointeja molemmissa maissa. Kokoukseen ovat tervetulleita kaikki kiinnostuneet yritykset ja organisaatiot.

Rohkaise nuoria alle 40-vuotiaita työntekijöitä tutustumaan nuorkauppakamaritoimintaan! Näin autat heitä menestymään, kehittämään osaamistaan ja rakentamaan verkostoja. Työntekijän jäsenyys nuorkauppakamarissa on edullinen sijoitus henkilöstön kehittämiseen. 

Pienille ja keskisuurille yrityksille suunnattu puhelinmyynti jättää joskus toivomisen varaa. Vaikka myyntipuhe sisältäisikin oikeat tiedot tarjottavasta palvelusta, saattaa esittämistapa silti olla hyvän liiketavan vastaista. Keskuskauppakamarin liiketapalautakunta antaa pyydettäessä lausuntoja hyvästä liiketavasta.

Turkissa sähköisesti vahvistetuista A.TR.-  ja EUR.1-tavaratodistuksista puuttuu toistaiseksi Turkin viranomaisen allekirjoitus. Tällaisella vaillinaisesti vahvistetulla todistuksella tuoja ei saa hakea tulliliittokohtelua tai tullietuuskohtelua unionissa.