Kauppakamarin jäsenenä saat monipuoliset koulutukset, klubit, ammattikirjat ja tietopalvelut jäsenetuhintaan. Lisäksi voit hyödyntää maksutta neuvontapalveluitamme sekä osallistua maksuttomiin verkostoitumistapahtumiin. Liity jäseneksi - Jäsenyys kannattaa!

5/2018

Kenelle pitää tarjota työtä ensin? Mitä tietoa työnhakijasta saa kerätä? Hakuilmoituksessa huomioitavat asiat? Työnantajalla on monta asiaa huomioitavana työntekijää palkatessaan.

Toukokuun alussa tuli voimaan säännökset, jonka mukaan verotus päättyy tuloverotuksessa verovelvolliskohtaisesti. Muutos on voimassa verovuoden 2018 verotuksesta lähtien.

Osakeyhtiölain mukainen pääsääntö on, että kaikki osakkeet tuottavat yhtiössä yhtäläiset oikeudet. Entä jos kyse on erilajisista osakkeista?

Yhtiössä voidaan periä samanaikaisesti useita eri pääomavastikkeita lainojen hoitoa varten. Mitä tarkoittaa pääomavastikkeen rahastointi käytännössä?