Kauppakamarin jäsenenä saat monipuoliset koulutukset, klubit, ammattikirjat ja tietopalvelut jäsenetuhintaan. Lisäksi voit hyödyntää maksutta neuvontapalveluitamme sekä osallistua maksuttomiin verkostoitumistapahtumiin. Liity jäseneksi - Jäsenyys kannattaa!

7/2017

30.11.17 | Yritystietoa

Kanadaan EU:n alkuperätuotteita vievien yritysten kannattaa rekisteröityä heti REX-tietokantaan

 

EU:n ja Kanadan välinen vapaakauppasopimus CETA astuu voimaan

EU:n ja Kanadan välisen vapaakauppasopimuksen CETA:n (Comprehensive Economic and Trade Agreement) väliaikainen soveltaminen on alkanut 21.9.2017. Suomalaisyritykset pääsevät tästä lähtien hyödyntämään sopimusta Kanadan kaupassa. Sopimus poistaa tullit kaikilta teollisuustuotteilta joko saman tien tai enintään seitsemän vuoden siirtymäajan jälkeen. Muutokset tulevat voimaan välittömästi, kun sopimuksen väliaikainen soveltaminen alkaa. Jotta eurooppalainen viejä voi saada tullietuudet hyväkseen Kanadassa, sen tulee rekisteröityä.

http://formin.finland.fi/Public/default.aspx?contentid=366580&contentlan=1&culture=fi-FI
http://tu lli.fi/artikkeli/-/asset_publisher/kanada-sopimuksen-ceta-soveltaminen-alkaa-21-9-2017
Lähde: Tulli

Kanadaan EU:n alkuperätuotteita vievien yritysten kannattaa rekisteröityä heti REX-tietokantaan
EU:n ja Kanadan välisen vapaakauppasopimuksen eli CETA-sopimuksen väliaikainen soveltaminen alkoi 21.9.2017. Valtaosasta EU:n alkuperätuotteita ei tarvitse enää maksaa tuontitulleja Kanadassa.
Tullietuuden saaminen Kanadassa edellyttää, että suomalainen viejäyritys laatii määrämuotoisen alkuperäilmoituksen kauppalaskuun tai muuhun kaupalliseen asiakirjaan, jossa alkuperätuote on kuvattu. Jotta viejäyritys voi laatia tällaisia alkuperäilmoituksia, sen pitää hakea Tullin kautta rekisteröidyksi viejäksi EU:n REX-tietokantaan siinä tapauksessa, kun yrityksen Kanadaan viemien alkuperätuotteiden arvo ylittää 6 000 euroa. Alkuperäilmoituksiin on aina sisällytettävä viejäyrityksen REX-rekisteröintinumero, kun tämä arvoraja ylittyy.
Kanadaan EU:n alkuperätuotteita vievien yritysten kannattaa rekisteröityä REX-tietokantaan heti, sillä 31.12.2017 jälkeen vain rekisteröitynyt viejä voi laatia alkuperäilmoituksia Kanadaan.
Muissa vapaakauppasopimuksissa sovellettavaa valtuutetun viejän lupaa ja yrityskohtaista lupanumeroa voi käyttää Kanadaan vietävien tuotteiden alkuperäilmoituksissa vain vuoden 2017 loppuun asti.


Lue lisää rekisteröidystä viejästä.
Hakemus rekisteröidyksi viejäksi, tullilomake 1051s


CETA-sopimuksen soveltamista koskeva ilmoitus on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä L 238, 16.9.2017. Sopimusteksti, jossa tullinalennukset ja alkuperäsäännöt määritellään, on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä L 11, 14.1.2017. Katso myös Tullin asiakastiedote 2.5.2017.
Komissio ylläpitää nettisivustollaan erityisesti viejille hyödyllistä Market Access Database -tietokantaa. Tietokannan sivulla ”Export from EU” kohdassa ”Tariffs” voi tarkastella viennin kohdemaassa (esim. Kanadassa) kannettavia tulleja tullietuussopimuksittain ja nimikkeittäin.
Lue lisää komission Market Access Databasesta (MADB)


Lisätietoja: yritysneuvonta.vienti(at)tulli.fi
http://tulli.fi/artikkeli/-/asset_publisher/kanadaan-eu-n-alkuperatuotteita-vievien-yritysten-kannattaa-rekisteroitya-heti-rex-tietokantaan

Lähde:Tulli