Kauppakamarin jäsenenä saat monipuoliset koulutukset, klubit, ammattikirjat ja tietopalvelut jäsenetuhintaan. Lisäksi voit hyödyntää maksutta neuvontapalveluitamme sekä osallistua maksuttomiin verkostoitumistapahtumiin. Liity jäseneksi - Jäsenyys kannattaa!

7/2017

30.11.17 | Kauppakamariasiaa

Suuri veroselvitys julkaistiin

Yritysten maksamien verojen kärjessä alvit ja ennakonpidätykset palkoista

Veroselvityksen somekortit3.png

Kauppakamarin tekemän Suuren veroselvityksen tarkoituksena on tuoda näkyväksi yritysten rooli julkisten palvelujen rahoittamisessa. Kymenlaaksossa suurin veronmaksaja on teollisuus. Noin puoleen siitä jää rakentaminen ja lähes tasavahvat tukku- ja vähittäiskauppa sekä kuljetus ja varastointi.

Kymenlaakson alueelle kotipaikkansa on rekisteröinyt 6 180 yritystä. Maakunnan suurin veronmaksaja palkkojen ennakonpidätyksen, yhteisöveron ja työnantajan sosiaaliturvamaksujen perusteella on teollisuus,
jonka vetureina toimivat etenkin paperi- ja metalliteollisuus. Teollisuuden verokertymästä lähes puoleen jää aloista seuraavaksi suurin verojen tilittäjä: rakentaminen. Tukku- ja vähittäiskauppa ja kuljetus ja varastointi seuraavat sitä lähes tasavahvuisina.

Yrityskokojen perusteella Kymenlaakson suurimman veropotin tilittävät suuryritykset. Pienet ja mikroyritykset jäävät suurten yritysten verokertymästä noin 40 prosenttia.
Tiedoissa ei ole mukana alueella toimivia yrityksiä, joiden kotipaikka on rekisteröity muualle, esimerkiksi Uudellemaalle.

Yritysten merkitys hyvinvoinnin rakentajana esille

Yritykset ovat keskeisessä roolissa hyvinvointiyhteiskunnan rakentajina ja ylläpitäjinä. Yritykset pyörittävät yhteiskunnan rattaita luomalla työpaikkoja sekä tarjoamalla palveluja ja tuotteita kaikilla elämän osa-alueilla. Sen lisäksi yritysten merkitys julkisten palvelujen tarjoamisessa on elintärkeä, sillä julkisia palveluja rahoitetaan yritystoiminnan synnyttämillä verotuloilla. Ilman yrityksiä hyvinvointivaltiolta putoaisi pohja.

Kauppakamarin tekemän Suuren veroselvityksen tarkoituksena on tuoda näkyväksi yritysten rooli julkisten palvelujen rahoittamisessa. Selvityksessä tarkastellaan yritysten maksamia ja tilittämiä veroja. Selvitys sisältää veroja, jotka jäävät yritysten kustannuksiksi (esimerkiksi yhteisövero) sekä veroja, jotka yritys tilittää edelleen (esimerkiksi arvonlisävero).

Vaikka kaikki yritysten maksamat ja tilittämät verot eivät jää yrityksen lopulliseksi kustannukseksi, ilman yritystoimintaa näitä verotuloja ei syntyisi. Kaikki verot vaikuttavat myös yritysten toimintaedellytyksiin ja tuotteiden hintoihin suoraan tai välillisesti.

Tiedot yli 270 000 yritykseltä

Selvitys antaa yleiskuvan yritysten maksamista ja tilittämistä veroista. Selvitys ei sisällä kaikkia yritystoiminnan synnyttämiä veroja, kuten autoveroa tai yksityisten liikkeen- ja ammatinharjoittajien maksamia tuloveroja.Tarkoituksena tuoda näkyväksi yritysten merkitys hyvinvointiyhteiskunnan rahoittajina ja rakentajina.

Suuri veroselvitys sisältää merkittävimmät valtiolle ja kunnille tilitettävät verot yli 270 000 yritykseltä.

•Arvonlisävero

•Palkkojen ja osinkojen ennakonpidätykset

•Yhteisövero

•Ympäristöverot

Selvitys perustuu Tilastokeskuksen, Verohallinnon ja Tullin verotietoihin.

Kymenlaakso: palkkojen ennakonpidätykset, yhteisöverot ja sosiaaliturvamaksut

Veroselvityksen somekortit6.png

Avaa ja lataa pdf-tiedosto tästä

Kauppakamarin Veropäivä Kotkassa Merikeskus Vellamossa 8.12. Lue lisää ja ilmoittaudu tästä linkistä.