7/2017

Verohallinnon tietojärjestelmäuudistus etenee ja sen johdosta on tulossa muutoksia verotusmenettelyihin. Muutoksilla on vaikutusta sekä yritysten että yksityisten henkilöiden verotusmenettelyihin. 

Vaikka työsuhteessakin periaatteessa vallitsee sopimusvapaus, rajoittavat lainsäädäntö ja työehtosopimukset merkittävästi osapuolten määräämisoikeutta.

Työnantajalla on kuitenkin joitakin mahdollisuuksia tavanomaisten sopimusehtojen lisäksi sopia erilaisten riskien hallinnasta ja jakamisesta työntekijän kanssa.