Kauppakamarin jäsenenä saat monipuoliset koulutukset, klubit, ammattikirjat ja tietopalvelut jäsenetuhintaan. Lisäksi voit hyödyntää maksutta neuvontapalveluitamme sekä osallistua maksuttomiin verkostoitumistapahtumiin. Liity jäseneksi - Jäsenyys kannattaa!

2/2017

Rahoitusta yrityksen kansainvälistymiseen ja kasvuun

Yritysten rahoitustarpeet ovat kovassa kasvussa. Viime vuonna Tekes teki myönteisen rahoituspäätöksen 3 760 projektiin yhteensä 467 miljoonalla eurolla. 

Team Finland -toimijoiden tarjoama rahoitus kohdistuu erityisesti uudistumista, kasvua ja kansainvälistymistä tavoittelevien yritysten kehittämishankkeisiin. Hankkeiden rahoittamisessa painotetaan uusinta teknologiaa sekä yrityksen liiketoiminnan muuta merkittävää uudistumista ja kehittämistä, kuten tuotteiden ja palvelujen kehittämistä ja kansainvälistymistä. Rahoitetuilla hankkeilla tavoitellaan liikevaihdon ja viennin kasvua sekä uusien työpaikkojen syntymistä.

Viime vuonna päättyneissä projekteissa syntyi 2 250 tuotetta, palvelua tai muuta innovaatiota ja 1 000 patenttia tai patenttihakemusta. Vienti kasvoi Tekesin rahoittamissa pk-yrityksissä yli 2,6 miljardia euroa kaudella 2012-2015. Pk-yritykset odottavat vuoden 2016 projekteista 9,4 miljardin euron liikevaihtoa tavoitteeksi määrittelemänään vuotena. Hakemuksia tuli kaikkiaan 6 830.

"Pk-yritysten liikevaihtotavoite on kunnianhimoinen. Silti yhä useamman yrityksen pitäisi olla rohkeampi innovaatiotoiminnassaan. Tekesin rooli on rahoittaa asioita, joissa yritys tähtää hyppäykselliseen uudistumiseen. Kannustamme yrityksiä tarttumaan radikaaleihin ideoihin ja tähtäämään läpimurtoihin. Tekesin tuet ovat uudistavia, niillä saadaan yritykset ja Suomi uudistumaan", Tekesin pääjohtaja Pekka Soini sanoo.

Team Finlandissa kysytään ensin yritykseltä, mikä on kasvuvisiosi. Sen mukaan yritys voi asiantuntijan kanssa pohtia, millainen tuki on tarpeen. Tarvitaanko esimerkiksi tuotekehitykseen tai kansainvälistymiseen rahoitusta vai puuttuuko yritykseltä jotakin olennaista osaamista, joka on kasvun edellytys? Yritysten kasvaneet rahoitustarpeet eivät kosketa pelkästään suuryrityksiä, vaikka Suomen vienti onkin pitkälti niiden harteilla. Rahoitusta on tarjolla myös pk- ja midcap-yrityksille.

Yhtenä Team Finland -toimijana esimerkiksi Tekesin rahoituksella on ollut suuri vaikutus yritysten kasvuun ja menestymiseen. Yli 80 % innovaatiotoiminnassaan onnistuneista Tekesin asiakkaista sanoo, että Tekesin rahoitus on ollut merkittävä tekijä menestyksessä. Työpaikat lisääntyivät 16 prosenttia Tekesin rahoittamissa pk-yrityksissä kaudella 2012-2015.

Lähde: http://team.finland.fi/artikkeli/-/asset_publisher/vienti-kasvoi-tekesin-rahoittamissa-pk-yrityksissa-yli-2-6-miljardia-euroa

 

Tervetuloa rahoitustilaisuuksiin! Tule kuulemaan ja keskustelemaan rahoitusmahdollisuuksista ja tukipalveluista kansainvälistymiseen, kasvuun ja vientitoimintaan. Tilaisuudet ovat maksuttomia ja avoimia kaikille yrityksille.

3.5. Alkuun ja eteenpäin -kansainvälistymisiltapäivä Kouvolassa
Tilaisuudessa paikalla mm. Keskuskauppakamarin kansainvälisten asioiden johtaja ja Nordean edustaja.


28.3.2017 Rahoitusmahdollisuuksia kansainvälistymiseen ja kasvuun, osa 1: Suomen kansalliset rahoituslähteet , Helsinki
Tilaisuudessa käsitellään mm. Finnfundin, Finnpartnershipin, Ely-keskuksen, Tekesin ja Suomen Teollisuussijoituksen rahoitusvaihtoehtoja.


11.5.2017 Rahoitusmahdollisuuksia kansainvälistymiseen ja kasvuun, osa 2: EU-rahoitusohjelmat, Helsinki
Aiheena mm. Horisontti 2020, pk-instrumentti, Eurostars, Life, Erasmus vaihto-ohjelma yrittäjille ja ESIR.


1.6.2017 Rahoitusmahdollisuuksia kansainvälistymiseen ja kasvuun, osa 3: Uusia välineitä viennin rahoitukseen, Helsinki

Aiheena pankkien uudet tuotteet viennin rahoittamiseen ja vientisaatavan turvaamiseen sekä Finnveran ratkaisut käyttöpääoman rahoitukseen ja ostajarahoitukseen. Tilaisuudessa kuulet myös asianajajan neuvoja vientikauppaan sekä NestorPartnersin maksuttomasta sparrauksesta yrityksen kansainvälistymiseen.