Kauppakamarin jäsenenä saat monipuoliset koulutukset, klubit, ammattikirjat ja tietopalvelut jäsenetuhintaan. Lisäksi voit hyödyntää maksutta neuvontapalveluitamme sekä osallistua maksuttomiin verkostoitumistapahtumiin. Liity jäseneksi - Jäsenyys kannattaa!

1/2017

02.02.17 | Kauppakamariasiaa

Kymenlaaksossa näyttää jo valoisammalta

EK:n ekonomisti Jouko Kangasniemi (keskellä) muistutti Kotkassa, että julkisen talouden velka on edelleen suuri. 

Vuoden alku näyttää Kymenlaakson yrityksissä lievästi paremmalta ja odotukset tulevaan kevääseen ovat niinikään suotuisat. Tulokset ilmenevät keskiviikkona julkistetusta EK:n suhdannebarometrista.

Suhdannebarometrin mukaan viime vuoden alussa alkanut hidas käänne parempaan vauhdittui hieman vuoden 2016 loppua kohti. Suhdanneodotukset olivat vahvimmat rakentamisessa. Suhdannebarometrin tuloksia Kotkassa esitellyt EK:n ekonomisti Jouko Kangasniemi arvioi, että matalikosta on nyt päästy ylös. Miten kehitys etenee, riippuu pitkälti globaalista taloustilanteesta, johon vaikuttavat muun muassa USA:n tulevat toimenpiteet ja Euroopassa keväällä käytävät vaalit.

Kymenlaakson teollisuus ja rakentaminen           

Kymenlaakson teollisuuden ja rakentamisen suhdannearviot paranivat vuoden 2016 lopussa. Tammikuussa 2017 tämänhetkinen suhdannetilanne oli yleisesti normaalia suotuisampi, saldoluku 40 (lokakuussa 8). Saldoluku lasketaan myönteisten ja kielteisten vastausten osuuksien erotuksena.

Lähikuukausia koskevat suhdanneodotukset kohentuivat tammikuussa, jolloin suhdannenäkymien saldoluku oli 8 (lokakuussa -3). Tammikuussa 16 % alueen yrityksistä enteili suhdanteiden paranevan hieman kevään lähestyessä. Ennallaan tilanne pysynee 76 %:lla vastaajista ja 8 % odotti heikkenemistä. Kymenlaakson yritysten suhdanneodotukset ovat aavistuksen verran koko maan keskiarvoa varovaisemmat.

Tuotantomäärät kasvoivat vain hieman loka-joulukuussa. Tuotannon ennakoidaan vauhdittuvan lievästi ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Tuotantokapasiteetti oli tammikuussa melko hyvin käytössä, sillä 80 % vastaajista arvioi kapasiteetin olevan kokonaan hyödynnettynä. Tilauskirjat olivat lähes normaalit, saldoluku -3. Valmistuotevarastot olivat tavanomaista pienemmät.

Henkilöstöä on palkattu hivenen lisää viime vuoden lopulla. Työvoiman uskotaan pysyvän ennallaan lähikuukausina. Tuotantokapeikkoja oli tammikuussa 33 %:lla Kymenlaakson vastaajista. Riittämätön kysyntä oli ongelmana 21 %:lla yrityksistä ja rekrytointivaikeuksia oli 17 %:lla vastaajista. Kannattavuus oli loka-joulukuussa hieman tavanomaista parempi, vaikka tuotantokustannuksien arvioitiin olevan nousussa.

Kymenlaakson palveluyritykset

Palvelualojen yritysten suhdannetilanne oli tammikuussa vähän tavanomaista heikompi, saldoluku -7. Lokakuussa tehdyssä tiedustelussa saldoluku oli 4.

Suhdannenäkymät pysyivät likimain ennallaan vuoden 2016 lopussa. Tammikuussa tilanteen säilyvän lähikuukausina lähes muuttumattomina (saldoluku 4), kun viime lokakuussa odotettiin hieman yleisemmin paranemista (saldoluku 8). Tammikuussa 78 % vastaajista arvioi suhdanteiden pysyvän lähikuukausina ennallaan. Paranemista odotti 13 % vastaajista ja 9 % alasta uskoi suhdanteiden olevan hiipumassa. Kymenlaakson palveluyritysten suhdannetilanne on lähellä koko maan keskiarvoa, mutta suhdannenäkymät ovat lievästi koko maan keskiarvoa varovaisemmat.

Myyntimäärien arvioidaan kasvaneen hieman loka-joulukuussa. Myynnin uskotaan lisääntyvän vähitellen seuraavan puolen vuoden ajan. Henkilöstöä lisättiin hieman loka-joulukuussa. Kuluvan vuoden alussa henkilöstö säilynee muuttumattomana.

Tuotantokapeikkoja oli tammikuussa kahdella kolmasosalla vastaajista. Ammattitaitoisen työvoiman puute oli yleisin kapeikko 36 %:n osuudella. Kysyntä oli heikkoa 27 %:lla alasta. Sekä myyntihinnat että kustannukset ovat olleet viime kuukausina nousussa. Kannattavuus oli keskimäärin edellisen vuoden vastaavan ajankohdan lukemissa. 

Tiedusteluvastaukset kerättiin tammikuun 2017 aikana. Tiedusteluun vastasi 63 yritystä, jotka työllistävät yhteensä 5550 henkeä. 
Mikäli haluat yrityksesi mukaan vastaajatiedusteluihin, niin laita viesti: kirsi.juura@kymichamber. Lisäämme yhteystietosi EK:n kyselyjärjestelmään.
  

 

 EK:n suhdannebarometrin helmikuun aineistot voi ladata kauppakamarin nettisivuilta