1/2018

Näkyykö maan talouskasvu Kymenlaakson yrityksissä? Suhdannebarometrin julkistuksessa tuoreimmat tiedot maakunnan yritysten tilanteesta.

Elinkeinoelämän Foorumissa kysytään, onko osaavaa työvoimaa riittävästi saatavilla. Alustajina asiantuntija Mirja Hannula EK:sta ja rehtori Sami Tikkanen Ekamista.

Kotkassa pidettävä tilaisuus kutsuu jäsenistön ja yhteistyökumppanit lounaalle ja verkostoitumaan 31.1.

Kasvu Open on Suomen suurin yritysten kasvun sparrausohjelma. Tänä keväänä osallistuminen KasvuOpeniin avautuu myös kymenlaaksolaisille yrityksille. Kasvupolulle haetaan monipuolista joukkoa kasvunnälkäisiä yrityksiä, jotka kaipaavat uutta potkua liiketoimintaansa. Mukaan valitut 15 yritystä saavat  maksutonta sparrausta Suomen liike-elämän huippuasiantuntijoilta.

 

Osaavan työvoiman puute on muodostumassa riskiksi yritysten kasvulle ja laajentumiselle.

Tervetuloa Elinkeinoelämän Foorumiin, jossa pureudutaan osaavan työvoiman saatavuuteen ja ammatillisen koulutuksen tilanteeseen. 

Puhujina ammatilliseen koulutukseen erikoistunut asiantuntija Mirja Hannula EK:sta ja Sami Tikkanen Ekamista. Tavataan Kotkassa 31.1., Katariinan kampuksella.

Tuore liikenneselvitys paljastaa tieverkolla liikkuvat raaka-aine- ja tavaravirrat sekä keskeisten toimialojen eniten käyttämät väylät. Kymenlaakson valtatiet ovat metsä- ja teknologiateollisuuden kuljetusten valtasuonia. Tieverkko mahdollistaa miljardien vientitulot Suomen eri osista. Kauppakamarit vaativat, että liikenteen korjausvelka on saatava kuriin kuljetuksille kriittisillä väylillä.

Kymenlaakson kauppakamari julkaisee joka keväisen Vuosikirjan jälleen toukokuussa. Vuosikirja on laadukas julkaisu ja tietoteos, joka sisältää kattavan katsauksen vuoden 2017 toiminnasta runsaan kuvasadon ryydittämänä. Vuosikirjan ilmoitusmyynti on parhaillaan käynnissä.

Kauppakamarin alkuperätodistusten kysyntä nousi viime vuonna ennätystasolle. Kymenlaakson kauppakamari myönsi viime vuonna 8171 kpl ulkomaankaupan asiakirjoja. Kasvua edelliseen vuoteen oli 12%. Eniten Kymenlaakson yritykset tarvitsivat asiakirjoja vientiin Venäjälle, toiseksi eniten Ukrainaan ja liki saman verran Kiinaan.

Verkostoituminen elinkeinoelämän ja yritysedustajien kanssa ovat jäsenien mielestä kauppakamarin tarjoamien palvelujen kärjessä. Edunvalvonta ja vaikuttamistyö alueen hyväksi koettiin niinikään erittäin tärkeänä.

Jäsenistö hyötyy myös kauppakamarin viestinnästä, ajankohtaiskoulutuksista, seminaareista ja tapahtumista. Tiedot käyvät ilmi kauppakamarin marraskuussa suorittamasta jäsentyytyväisyyskyselystä.

Suomalaisten yritysjohtajien mukaan työllistämiseen liittyvät riskit ja puute osaavasta työvoimasta ovat merkittävimmät esteet uusien työntekijöiden palkkaamiselle. Yleisellä tasolla yritysjohtajat kokevat, että Suomi on menossa viime vuosia parempaan suuntaan. Hallitus saa toiminnastaan kouluarvosanan 7+. Tiedot ilmenevät kauppakamarien Yritysparlamentti-kyselystä.

Kymenlaakson kauppakamari käynnistää naisverkoston lounastapaamiset. Naisverkoston toiminta on tarkoitettu johtavassa asemassa oleville ja omien johtamistaitojen kehittämisestä kiinnostuneille naisille, jotka haluavat verkostoitua ammatillisesti.

Kauppakamarin kevään koulutukset ovat käynnistyneet. Tarjonnassa on huomioitu ajankohtaiset lakimuutokset, kuten 25.5. alkaen sovellettava tietosuoja-asetus sekä työaikalakiin suunnitteilla olevat uudistukset. Käytännönläheistä osaamista voi kartuttaa esimerkiksi PowerPoint -esitysten laadintaan, SharePointin käyttöön tai oikeakieliseen kirjoittamiseen liittyen.

HHJ -kirjainyhdistelmä kertoo, että henkilö omaa perustiedot ja -taidot hallituksessa toimimiselle. Hyväksytty hallituksen jäsen -kurssi soveltuu hallitustyöskentelyn aktivoimiseen ja kehittämiseen. Se sopii sekä hallitustyötä jo tekeville henkilöille tai sitä harkitseville ja auttaa myös yrittäjiä ja yritysjohtajia hyödyntämään hallitustyöskentelyä entistä paremmin. Seuraava HHJ-kurssi käynnistyy toukokuussa.

ATA carnet on kansainvälinen tulliasiakirja, jolla voidaan väliaikaisesti viedä kaupallisia tava­ra­näytteitä, ammatin­harjoittamisvälineitä ja näyttelytavaroita sopimukseen liittyneisiin 77 maahan tulli- ja verovapaasti. 

Ulkomaalaistaustaisilla, vieraskielisillä osaajilla on ollut selkeä merkitys suomalaisten yritysten kansainvälistymis- ja kasvumahdollisuuksiin, todetaan kauppakamarin selvityksessä.

Finpron ja Tekesin yhdistymisestä syntynyt tuore Business Finland auttaa yrityksiä niiden kansainvälistymisponnisteluissa ja rahoittaa innovaatioita.

 

Uusi hankintalaki lähtee siitä että tarjouksista on valittava kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Hankintayksiköllä on laaja päätäntävalta millaisia hinta-laatusuhteen vertailuperusteita se käyttää. 

Jäsenien tai asiakkaiden yhteystietoja sisältävä rekisteri on tyypillisin tiedosto, jota koskee uusi tietosuoja-asetus. Sitä aletaan soveltaa käytäntöön toukokuusta lähtien.  

 

Työ- ja elinkeinoministeriö ilmoitti vastikään tilanneensa kilpailukielto- ja salassapitosopimusten käyttöä koskevan selvityksen. 

Sosiaalisen median esille nostaman #metoo-kampanjan ansiosta häirintäasioihin kiinnitetään työpaikoilla huomiota enemmän kuin aikaisemmin. Häirintään otetaan kantaa työturvallisuus- ja tasa-arvolaeissa.

The level of development of modern transport networks is one of the key determinants of the region's competitiveness and its attractiveness for investments.

Logistiikka-alan tilanteesta ja näkymistä keskustellaan alan tulevaisuusfoorumissa Kotkan Höyrypanimolla tiistaina 30.1.  Tulevaisuusfoorumin pääesiintyjänä on tulevaisuustutkija Ilkka Halava. Kansanedustaja Jukka Kopra pitää puheenvuoron Liikennevirastossa valmisteilla olevista asioista.

Satamien digitalisaatiota tutkiva ja kehittävä DigiPort-hanke järjestää kaikille satamayhteisön jäsenille avoimen seminaarin ja työpajan Kotkassa. Seminaarissa pohditaan avoimen datan mahdollisuuksia satamatoimintojen tehostajana ja sujuvoittajana.