7/2016

Työsopimuslakiin ehdotetaan odotettuja työllistämiskynnystä madaltavia muutoksia vuoden 2017 alusta lukien. Esityksen mukaan pitkäaikaistyöttömän saisi palkata määräaikaiseen työsuhteeseen ilman perusteltua syytä. Lisäksi koeajan enimmäispituutta pidennettäisiin neljästä kuuteen kuukauteen, ja työnantajan takaisinottovelvollisuuden kestoaikaa lyhennettäisiin yhdeksästä neljään kuukauteen.

Jälleenmyyntisopimuksessa tuotteen valmistaja myy tavaran jälleenmyyjälle, joka taas omalla riskillään pyrkii myymään tuotteen eteenpäin. Usein sovitaan tietty markkina-alue tai asiakkaat, joiden parissa jälleenmyyjä toimii. Valmistajan näkökulmasta keskeinen kysymys on maksun saaminen myydystä tuotteesta, ja taas jälleenmyyjän näkökulmasta kohtuulliset maksuehdot.

Pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelman tavoitteena on turhan sääntelyn purkaminen ja hallinnollisen taakan keventäminen. Ohjelma sisältää useita kirjauksia muun muassa lupa- ja valitusprosessien sujuvoittamiseen, asuntotuotannon lisäämiseen ja vähittäiskaupan sijainnin ohjauksen keventämiseen liittyen.

Mentorointi on toimivimmillaan vastavuoroinen suhde mentorin ja mentoroitavan välillä. Parhaimmillaan sekä mentori että mentoroitava oppivat uutta ja saavat uusia näkökulmia työelämään ja urasuunnitteluun.

Suomeen tuodaan tai täällä valmistetaan lähes 30 000 vaaralliseksi luokiteltua valmistetta, jotka sisältävät yli 5 000 vaaralliseksi luokiteltua ainetta. Vastuu kemikaalien ympäristölle ja terveydelle aiheuttavien riskien minimoimisessa on yrityksillä koosta riippumatta.

Työhyvinvointi ei synny itsestään, vaan sitä pitää johtaa osana muuta johtamista. Myös esimiestyö kaipaa terävöittämistä, sillä organisaatioissa sallitaan liikaa huonoa esimiestyötä.